Dřevostavby

Dřevostavby představují zástupce systémů, které jsou pro stavbu rodinného domu vhodné hlavně z toho důvodu, že se dají sestavit již za několik týdnů. Stavby ze dřeva nemusí být jen zahradní domky, sklady a podobné užitkové stavby, ale plní plnohodnotný konstrukční systém i pro rodinné domy a větší stavby. Jako dřevostavbu navíc můžeme navrhnout i nízkoenergetický dům nebo pasivní dům.

Nízkoenergetické domy

Do konstrukce dřevostavby lze snadno začlenit tepelná izolace, což sníží potřebu tepla na vytápění a umožní postavit dům v nízkoenergetickém standardu. Dřevo se řadí mezi přirozeně teplé materiály a v kombinaci s dostatečným zateplením zajistí nízkou potřebu energií v domácnosti, čímž se zlevní provoz domu a ušetří finance. Nízkoenergetické dřevostavby jsou díky svým vlastnostem a rychlosti výstavby častou volbou investorů.

Montované rodinné domy

Výhoda dřevostaveb je minimalizace mokrých procesů spojených s aplikací malty nebo betonu. Jde o tzv. suchou výstavbu. Ať už pomocí montované výstavby z dřevěných panelů nebo pouze z čistého dřeva lze rodinný dům postavit v jakémkoli ročním období. Oproti zděnému domu je rychlost výstavby dřevostavby téměř čtvrtinová. Cena dřevostavby je díky suché výstavbě nižší, než je tomu u zděného domu, kde je potřeba pracného vyzdívání domu.

Montované rodinné domy, mezi které se řadí dřevostavby, roubenky, sruby či rodinné domy z panelů, jsou uzpůsobeny k tomu, aby byly postaveny v řádu pár týdnů až měsíců. V případě dřevostavby je hrubá stavba rodinného domu z panelů hotova i do 5 týdnů. Roubenky a sruby už patří mezi složitější montované stavby, kde výroba a stavba dosáhne až na dvojnásobek. Realizace je až poslední fází. Předtím dojde k ručnímu opracování dřevěných kmenů a zkušební výstavbě hrubé stavby ve výrobně.

Stavba montovaného domu se neobejde kvalitního základu, který je včetně inženýrských sítí předepsán projektovou dokumentací. Rodinný dům se může umístit na betonovou, zděnou nebo kamennou podezdívku. Až na ní se následně montuje vlastní konstrukce dřevostavby. Snížení nákladů na vytápění dosáhneme zateplením dřevostavby, čímž se zlepší energetická bilance budovy.

Montovaný rodinný dům může mít tepelnou izolaci umístěnou uvnitř panelů nebo lze zateplení provést dodatečně stejně jako u zděné stavby. Na zateplení se aplikuje omítka. Pomocí vhodného zateplení můžeme docílit toho, že bude montovaná dřevostavba navržena jako nízkoenergetický rodinný dům.

Výhody dřevostaveb

Dřevo patří mezi stavební materiály, které se používaly již hluboko v minulosti. Jsou však často vyhledávaným materiálem pro stavbu rodinného domu i dnes. Dřevo se řadí mezi přírodně teplý materiál a proto je dřevostavba příjemná i z pohledu samotného komfortu bydlení.

Dřevěný rodinný dům má z hlediska bydlení zdravé vnitřní klima a z hlediska ekologie se jedná o minimální zásah do životního prostředí.

Pokud se rozhodneme pro dřevostavbu, není problém ji provést jako nízkoenergetický nebo pasivní rodinný dům, což s sebou přináší minimalizované náklady na vytápění.

Další výhody dřevostavby

  • Rychlá výstavba – dřevostavbu můžeme postavit v řádu týdnů
  • Tepelně izolační vlastnosti – dřevo se chová jako izolant, akumuluje minimum tepla
  • Pořizovací cena dřevostavby
  • Odolnost a trvanlivost – životnost dřevostavby je více jak 100 let

Dřevostavby s sebou přinášejí výhody, jakými jsou rychlá realizace, výborné izolačních vlastnosti, ekologický materiál a proto se stávají výhodnou investicí. Dřevostavby nám zajistí vlastnosti, jaké by měly mít všechny dnešní moderní domy.

Co stavba dřevostavby ušetří

  • Čas – v dřevostavbě můžeme bydlet do několika měsíců od zahájení realizace, na rozdíl od zděných domů, které se k bydlení do 1 roku postavit tak snadno nedají.
  • Voda – pro stavbu zděné stavby je zapotřebí velké množství vody ke zpracování maltové směsi a betonu. Dřevostavby využívají suchou výstavbu a mokrým procesem jsou zatíženy pouze základy nebo sklepní prostory
  • Stavební materiál – zděné domy mají velkou spotřeba materiálu. Jde o cihly a tvárnice značné hmotnosti a velkého počtu. Omítky a maltové směsi vyžadují také nejen čas ke zpracování, ale při jejich množství se projeví i jejich výsledná vysoká cena

U zděných a betonových staveb navíc kvůli zpracování a přesunům materiálů dochází k devastaci okolí domu a s výstavbou postupně vzniká stavební odpad, který se může investorovi prodražit. To u dřevostavby odpadá.

Cena dřevostavby

Obecně jsou dřevostavby a dřevěné domy cenově výhodné, jelikož jsou jejich charakteristiky daleko lepší než u ostatních druhů staveb. Velmi dobře izolují v zimě, což pro naše klimatické pásmo přináší značnou výhodu. Mají dobrý poměr mezi stěnami a plochou domu, což zvětší výslednou obytnou plochu.

Dřevo – stavební materiál pro dřevostavby

Kvalita života v dřevěném domě je z hlediska bydlení nesrovnatelně vyšší než v jiných typech stavby. Příjemné vnitřní klima a nízkoenergetické standardy dřevostavby představují více než příjemné vnitřní klima pro své obyvatele.

  • Dřevo patří mezi recyklovatelné materiály
  • Dřevo je přírodní materiál, jenž dýchá, a proto dřevostavba přirozeně pojímají a uvolňuje vlhkost
  • Dřevo je zdravotně nezávadné a má nulový výskyt cizorodých chemických látek, na rozdíl od jiných stavebních materiálů

Dřevostavby – hlavní typy konstrukce

Když se rozhodneme pro stavbu dřevostavby neboli dřevěného domu, můžeme si vybrat z několika konstrukčních typů, které se liší svými vlastnostmi.

Skeletová konstrukce

Jde o dřevostavby složené z dřevěných trámků o různých rozměrech. Dřevěné trámky tvoří nosnou kostru neboli skelet rodinného domu. Existují rozdílné typy dřevěných konstrukcí z trámků, které se liší rozměry, vzdálenostmi sloupků apod. Záleží na projektantovi, jaký typ skeletové konstrukce dřevostavby zvolí.

Na rozdíl od montovaných panelových dřevostaveb dochází k sestrojení z jednotlivých kusů až v místě realizace, proto je skeletová stavba časově náročnější. Ušetří se však za výrobu stavebních panelů na montážní lince, což zase přináší jisté finanční výhody.

Mezi dřevěné trámky se vkládá tepelná izolace, která je zakryta dřevotřískovými deskami. Na to může být provedeno ještě další dodatečné zateplení.

Interiér dřevostavby může být obložen dřevotřískovými deskami, sádrokartonem nebo palubkami.

Mezi výhody skeletové konstrukce dřevostavby patří i to, že v případě různých odchylek od projektu můžeme věci korigovat na stavbě, což se nám vyplatí, když provádíme stavbu dřevostavby svépomocí. S hotovými dřevěnými montovanými panely bychom už po dovezení na místo stavby hůře něco dělali.

Dřevostavby postavené z panelů

Jde o typ dřevostavby z montovaných panelů. V projektu jsou navrženy všechny rozměry a parametry domu a na speciální lince v montážní hale posléze dodavatel stavby jednotlivé části objektu vyrobí. Výsledné panely se skládají z desek, trámků a jádra panelu, jež často obsahuje vloženou tepelnou izolaci. Když jsou panely hotové, odveze je dodavatel na stavbu a v krátké době je schopný z nich postavit rodinný dům.

Dřevěné domy – sruby a roubenky

Sruby a roubenky se řadí mezi dřevostavby, které jsou postaveny z masivu. Na rozdíl od předem připravených panelů se tedy skládají z jednotlivých opracovaných kmenů stromů. Než je kmen stromu schopný užití, je potřeba ho zbavit kůry, opracovat a ošetřit proti dřevokaznému hmyzu.

Sruby

Sruby si nacházejí i v našich zeměpisných šířkách mnoho příznivců. Patří mezi oblíbené typy dřevostaveb. K jejich stavbě se používají opracované dřevěné kmeny s kulovatým průměrem. Stavba srubu představuje kombinaci moderních technologií a poznatků a zároveň zkušeností z dob minulých generací.

Srub je osazen na betonovou či vyzděnou podezdívku, která je chráněna hydroizolací a může být zateplena. Je potřeba počítat s inženýrskými sítěmi, pokud je jimi taková stavba vybavena. Stavba srubu se může provést i na jiném místě, kde se následně jednotlivé kusy označí, rozmontují a už jsou jen převezeny na místo realizace, kde se znovu sestrojí jako skládačka.

Projekt srubu je potřeba promyslet do detailů předem, tak abychom byli schopni následně provést nejen její realizaci, ale i zakomponovat do stavby všechny možné rozvody, které poslouží k následnému používání stavby.

Z hlediska interiéru srubu můžeme nechat část kmene opracovat do rovna, abychom měli vnitřní strany sruby rovné.

Roubenky

Podobně jako sruby se staví i roubenky. Rozdílem je, že kmeny jsou v případě roubenky opracovány do hranolu. Konstrukčním prvkem, na který musíme brát ohled, je podélná izolace mezi kmeny a spoj jednotlivých hranolů. Výhodou roubenky a srubu je, že se zpracovávají většinou z čerstvého dřeva, které můžeme lépe zpracovat. Musí se ale počít s tím, že dřevo použité ke stavbě vysychá následně několik let.

Roubené dřevěné domy neboli roubenky mají jednovrstvou masivní konstrukci stěny. Ta je složena z opracovaných trámů, které nejsou na rozdíl od srubů kulovité. Jednotlivé trámy se vrství na sebe a spojují pomocí vodorovného žlábku. Do toho je umístěna izolace (tmel či jiný druh izolace proti profouknutí).

Opracovaný kmen do hranolu zajišťuje, že na rozdíl od srubu jsou u roubenky vnitřní i vnější stěny víceméně rovné. Roubenky se staví většinou z borovice nebo smrku, což jsou zástupci teplého dřeva. Proto je výhodou dřevěného masivu jeho celkem vysoká tepelná izolace. U masivních staveb ze dřeva se ve většině případů neumisťuje dodatečná tepelná izolace.

Pokud by nám interiér stavby z masivu připadal, že v něm až příliš dominuje dřevo, je možné tuto skutečnost regulovat aplikací sádrokartonu nebo dozdění klasickými příčkami.

Dřevostavby z masivních vrstvených panelů

Tento typ masivní konstrukce dřevostaveb se často projektuje a montuje v zahraničí. Takovou konstrukci si můžeme objednat a na stavbu už nám přijde hotová stavebnice. Masivní konstrukce dřevostavby může sloužit jako základ pro srub nebo roubenku. Většinou se používá pro domy větších měřítek.

Masivní vrstvené panely se provádějí z opracovaného dřeva, to se na sebe vrství a lepí. Jde o masivní trámy o stejných rozměrech, které se skládají do panelů z několika opracovaných kmenů stromů. Výhodou dřevostavby tohoto typu je přesnost výrobku, což zajišťuje automatizovaná výrova dřevostavby, resp. Jejích částí.

Interiér dřevostavby z masivních trámů vyniká strukturou dřeva a esteticky podtrhne přirozeně přírodní původ stavby. Jen ve vyloženě výjimečných případech se majitelé rozhodnou pro zakrytí dřeva sádrokartonem nebo zděnými příčkami, popřípadě pokud je to nutné například v kuchyni nebo koupelně.

Vlastnosti dřevostaveb

Statika dřevostaveb je za předpokladu dodržení stavebně-technických norem dobrá stejně jako u jiných staveb. Navíc má dřevo oproti zděné stavbě řadu výhod, je lehké a tuhé, takže například vyniká v odolnosti proti zemětřesení.

Životnost / trvanlivost dřevostaveb se udává více než 100 let. Dřevo si zachovává tvarovou i pevnostní stabilitu. Dřevěné domy mají vysokou požární odolnost, jelikož bývají provedeny z celých kmenů, což zvyšuje jejich odolnost.

Dřevo napadení hmyzem a houbovými chorobami

Často se vyskytují u dřevostaveb pochybnosti o jejich odolnosti proti požáru a dřevokaznému hmyzu. Jsou tyto pochybnosti oprávněné nebo jaké jsou vlastně faktory, co mohou poškodit dřevo?

Dřevokazný hmyz – staré dřevěné domy se často stávají útočištěm pro červotoče a tesaříky. Ti se často vrhají na podlahu a nábytek v místnosti. Nenapadají však dřevotřísku a prefabrikáty, pouze celé dřevo. V domech, ve kterých se dříve topilo dřevem, se často právě topivem mohl do objektu hmyz zanést, protože za normálních okolností se dřevokazný hmyz vyskytuje pouze v lese. Když už se hmyz do domu zavlekl, těžko se s ním něco dělalo, protože se dále líhl v konstrukci střechy a trámech, jak je tomu například u tesaříka zvykem.

Na konstrukci střechy a stěn je zapotřebí používat pouze zdravé dřevo, které není napadeno hmyzem a houbami. Prefabrikované dřevěné výrobky jsou před napadením chráněny.

Houbové choroby  – pokud je dřevostavba správně postavena a nevzniká zde vlhkost, nemusíme se různých houbových chorob obávat.

Vlhkost dřeva – dřevěné stavby a dřevo obecně netvoří s vodou ideální kombinaci. Dřevostavba je ale před navlhnutím chráněna pomocí vodorovné hydroizolace, jež brání navlhnutí odspodu. Střecha je navržena s difuzně otevřenou skladbou, je provětrávaná a opatřena pojistnou izolací proti zatýkání, takže by se zde vlhkost také neměla objevovat. Koupelna v dřevostavbě může být proti vlhkosti chráněna stěrkovou izolací.

Jak se připravit na pořízení vlastní dřevostavby nebo montovaného domu:

Vhodný výběr pozemku – první a velmi důležitý krok. Je potřeba si zjistit všechny parametry pozemku, jakými jsou dostupnost inženýrských sítí – voda, plyn, kanalizace a vybudovanost přístupových komunikací – ulice, chodníky, silnice

Projekt dřevostavby – výběr vhodného projektanta, který má s dřevěnými stavbami zkušenost. Ten zpracuje projektovou dokumentaci pro stavební povolení, které je následně důležité zařídit na Stavebním úřadě. Podle projektu poté dojde k vytyčení / zaměření stavby na pozemku.

Výběr dodavatele dřevostavby – vhodný výběr dodavatele stavebních prací je stejný jako u zděných staveb. U dřevostaveb je ještě důležitější koukat na předchozí reference a zkušenosti stavitele s dřevěnými objekty. Někteří realizátoři nabízí prohlídky svých předešlých staveb, takže stojí za zvážení, zda takové nabídky nevyužít.

Realizace / stavba dřevostavby – stavba dřevostavby už je dá se říci poslední fází, která nás čeká. Na odbornou realizaci by měl dohlížet stavební dozor, který je zařízen stavební firmou nebo lépe třetí nezávislou osobou. První věcí je vybudování základů, popř. podezdívky s náležitou hydroizolací a dle projektu předepsaných prostupů pro přivedení inženýrských sítí – voda, kanalizace, energie. Když má stavební firma hotový základ, může přistoupit k samotné výstavbě. Zde už záleží na tom, zda se dřevostavba staví na místě nebo je připravena pouze ke složení z jednotlivých montovaných panelů. Po dokončení hrubé stavby následují dokončovací práce a zařizování interiérů. Když se vše podaří jak má, nic nebrání kolaudaci a následnému nastěhování.

Tip: Máte zájem o projekt dřevostavby? Doporučujeme TOJAKO ateliér.